Malliartikkeli 2

Leikkaustoimenpiteen jälkeen seurantasi toteutuu erikoissairaanhoidossa tai avoterveydenhuollossa.

Seuranta avoterveydenhuollossa

Suurin osa melanooman sairastaneiden potilaiden seurannasta toteutetaan perusterveydenhuollossa. Seurantakäynnit suunnitellaan toteutettavaksi pääsääntöisesti kerran vuodessa viiden vuoden ajan. Käynneillä terveyskeskuslääkäri tarkistaa potilaan koko ihon ja tunnustelee melanooman leikkausarven ja paikalliset imusolmukealueet.

Jos seurantasi toteutetaan avoterveydenhuollossa, ajanvaraaminen seurantakäynneille on sinun vastuullasi.

Seuranta erikoissairaanhoidossa

Jos sinulla todetaan melanooma ja ihosi on poikkeavan runsasluominen, pääsääntöisesti viiden vuoden jatkoseuranta toteutetaan ihotautien toimenpideyksikössä. Runsasluomisilla (pigmenttiluomia yli 100) on muita suurempi riski saada iholle uusi melanooma. Jos luomet ovat kookkaita ja kirjavia, voi niitä olla vaikea seurata avoterveydenhuollossa. Myös ihotautiklinikan ulkopuolella hoidetut melanoomapotilaat lähetetään leikkauksen jälkeen usein ihotautilääkärin tarkastukseen, jos heillä on iholla paljon muutoksia.

Runsasluomiset melanoomapotilaat ohjataan tarvittaessa ihotaudeilla valokuvaajalle ns. luomikuvaukseen. Luomikuvauksessa kaikki ihon osat kuvataan ja valokuvat tallennetaan niille tarkoitettuun sähköiseen arkistoon ja lisäksi myös potilaan omaseurantaa varten muistitikulle. Valokuvien avulla sinun on jatkossa helpompi seurata ihomuutoksia.

Osan melanoomaa sairastavista potilaista seuranta toteutetaan syöpätautien poliklinikalla. Myös liitännäishoitoja saaneet potilaat käyvät syöpätautien poliklinikalla seurannassa. Seurantakäyntien yhteydessä tehdään tarvittaessa kuvantamistutkimuksia.

Mihin ja milloin otan yhteyttä?

Melanoomaa sairastavalla on riski saada uusi melanooma ja joissain tapauksessa aiempi melanooma voi uusia samaan paikkaan. Sen vuoksi myös ihon omaseuranta on tärkeää. Koko iho kannattaa tutkia itse n. 3 kuukauden välein peiliä apuna käyttäen tai läheisen avustuksella. Huolestuttavia ihomuutoksia kannattaa vertailla valokuvaajan ottamiin kuviin tai omiin valokuviin.

Jos huomaat omaseurannassa iholla huolestuttavan muutoksen, ole yhteydessä sinulle ilmoitettuun melanoomaseurannan paikkaan. Seurantapaikasta riippuen, ihotautilääkäri, terveyskeskuslääkäri tai syöpätautiklinikan lääkäri arvioi, tarvitseeko ihomuutos poistaa tutkittavaksi. Tarvittaessa muutoksesta otetaan koepala tai se poistetaan.

Kehotamme ottamaan yhteyttä myös, jos huomaat muutoksia melanooma-arven seudulla tai lähi-imusolmukealueella tai jos voinnissasi tapahtuu muuten selkeitä muutoksia. Jos lähi-imusolmukealueelle on tehty leikkaus, on hyvä tunnustella kyseistä aluetta säännöllisin aikavälein.

Jos melanooman leikkausarven ympäristöön tai imusolmukealueelle (nivunen, kainalo, kaula) ilmaantuu havaittavia muutoksia (esim. tummaa tai sinertävää värimuutosta, pattimaista kasvua tai olemassa olevan luomen kasvua/muutoksia), tulee sinun ottaa viivyttelemättä yhteyttä ohjattuun seurantapaikkaasi.

Tärkeää huomioitavaa:

Ihosyövissä omaseuranta on tärkeässä roolissa. Melanooman syntyyn vaikuttavat monet eri tekijät, joista yksi on liiallinen ihon aurinkoaltistus. Tämä on ainoa tekijä, johon voit itse vaikuttaa.

Suojaa ihosi auringon aiheuttamalta palamiselta sekä ruskettumiselta hakeutumalla varjoon keskipäivällä sekä suojaamalla iho vaatetuksin ja aurinkosuojavoitein. Auringonvalolta suojautuminen vähentää melanooman lisäksi myös muita ihosyöpiä ja niiden esiasteita.

Hyödyllisiä linkkejä:

Ihon seuranta | Ihotautitalo | Terveyskylä.fi

Auringolta suojautuminen | Terveyskylä.fi